Vores
strategi

Let’s win together

Vores strategi er bygget op omkring vores virksomhedskultur,
vores værdier og vores mindset: At vi skal vinde sammen

null

null

null

null

null

null

Vision

Vores vision er “let’s win together”

Vi skal vinde sammen ved at bygge stærke partnerskaber,
ved at respektere hinanden og ved at tage hånd om vores omverden.

Mission

Vi bygger stærke partnerskaber

Vi er nysgerrige og nyskabende
over for vores kunders
forventninger til samarbejdet

Vi udfordrer det, vi plejer at gøre,
ved at inddrage kunder
og leverandører i processen

Vi stræber efter at opfylde fælles mål
gennem gensidig forståelse
og gennemsigtighed

Vi respekterer hinanden

Vi sørger for, at der altid
er et formål med vores opgaver

Vi giver hinanden feedback
med et åbent og konstruktivt mindset

Vi anerkender hinandens
forskelligheder
og kompetencer

Vi tager hånd om vores omverden

Vi stiller krav til os selv
og vores samarbejdspartnere

Vi kæmper for
bæredygtige løsninger

Vi lover ikke mere,
end vi kan holde

Hos Contrast er vi nysgerrige på hinanden

Fælles Ø

Vi besøger hinandens øer

Vores ø-tankegang tager afsæt i, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvordan vi forsøger at forstå hinandens forskellige perspektiver. At tage på ø-hop hos vores kollega handler om, at vi gennem dialog finder sammen på en ”Fælles Ø”.

Hvilken ø befinder du dig på?

Vi ser ofte kun en situation eller en udfordring fra vores eget perspektiv (vores egen ø). Ved at tage på ø-hop får du udvidet din egen horisont og får en bedre forståelse for den samlede virkelighed. Vi får undersøgt, hvad der er på din og min ø, som vi kan være fælles om.

Ø-hop handler om at indstille dit mindset på at:

 • være nysgerrig
 • vise oprigtig interesse
 • lytte og observere
 • være åben for det, du hører
 • invitere andre over på din egen ø

Når vi sammen finder en ”Fælles Ø” ved at besøge hinandens øer,
styrker vi vores samarbejde og vores evne til at finde frem til de bedste løsninger.

Grøn bane

Er du på grøn bane eller på sort bane?

Grøn Bane og Sort Bane handler om, tanker, følelser og adfærd, som enten kan understøtte eller modarbejde ønskede mål og handlinger. Grøn Bane er en metafor for de positive tanker, følelser, handlinger og den adfærd, som understøtter det mål, vi går efter. Sort Bane betegner derimod tanker, følelser, handlinger og adfærd, som modarbejder vores mål eller er hæmmende for det, vi gerne vil opnå. Grøn Bane og Sort Bane er således hinandens modsætninger.

Grøn Bane sikrer os, at vi har en fælles forståelse af, hvad det er vi skal gøre, og vigtigst af alt: Hvorfor vi skal gøre det.

At være på Grøn Bane handler om aktivt at vælge den konstruktive, åbne, nysgerrige og nuancerede tilgang til dine opgaver, samarbejdet med dine kollegaer eller dine samarbejdspartnere. Samtidig handler det om at kunne stille spørgsmålstegn ved det, du oplever, hvis det kan fremme de bedste løsninger.

Når vi husker hinanden på at være på Grøn Bane, så gør vi det, fordi vi ønsker, at vores tanker, følelser og handlinger skal arbejde for vores fælles mål i stedet for imod det:

 • Der skal være et formål med vores opgaver
 • Vi skal kunne forstå, hvorfor de er vigtige, og hvad vi kan opnå
 • Vores opgaver skal give mening
 • Vi skal vide, hvad der er på spil

Sort Bane-tankegangen opstår, hvis meningen med det, vi gør, mangler, og hvis vi ikke har vores tanker, følelser og adfærd med i det, vi gør. Når vi formår at skabe en passion og glæde for det, vi gør, så opnår vi en større sandsynlighed for at være på Grøn Bane – og dermed en større sandsynlighed for at skabe resultater.

Geist-kultur

Vores kultur er bygget op omkring vores fem kerneværdier,
som vi hvert eneste dag lever og udmønter gennem konkrete handlinger

Glæde

 • Jeg møder min kollega med et smil
 • Jeg udviser GRØN BANE-mindset
 • Jeg deler mine succeser
 • Jeg har en positiv tilgang til mine opgaver
 • Jeg roser mine kollegaer, når de har udført en opgave godt

EJERSKAB

 • Jeg engagerer mig i mine kollegaers trivsel
 • Jeg tager ansvar for udfordringer med en løsningsorienteret tilgang • Jeg tilbyder min hjælp til dem, der har brug for det
 • Jeg tager ansvar for egne arbejdsopgaver
 • Jeg tager ansvar for egen udvikling

IDÉRIG

 • Jeg vidensdeler med mine kollegaer
 • Jeg optimerer processer og metoder, hvor det er muligt
 • Jeg udfordrer det, vi plejer at gøre
 • Jeg tænker i løsninger, ikke begrænsninger
 • Jeg søger inspiration, der kan gavne vores kunders succes

SAMARBEJDE

 • Jeg besøger min kollegas ø
 • Jeg overleverer en opgave på bedste vis
 • Jeg udviser en stærk holdånd
 • Jeg bringer mine kompetencer i spil, hvor de kan skabe værdi
 • Jeg deler mine erfaringer med kollegaer og samarbejdspartnere

TROVÆRDIGHED

 • Jeg udviser ærlighed og siger min mening
 • Jeg spørger om hjælp, når jeg ikke kan klare en opgave selv
 • Jeg følger mine opgaver til dørs
 • Jeg siger til, hvis jeg har lavet en fejl
 • Jeg sørger for, at tale og handling hænger sammen

En strategi skabt i fællesskab

Vi skal vinde sammen

For at kunne leve op til vores vision om at vinde sammen har vores strategiproces også stået i fællesskabets tegn. Hele huset har været med på rejsen og bidraget til strategien, så vi i fællesskab har kunnet finde frem til, hvad det er vi arbejder for hver eneste dag, hvorfor vi gør det, vi gør, og hvordan vi vil gøre det.

Rejsen har været lang og lærerig, og det er nu helt tydeligt for os: at vi skal vinde sammen ved at bygge stærke partnerskaber, ved at respektere hinanden og ved at tage hånd om vores omverden – og vi så skal udvise god GEIST, mens vi gør det.

Let’s win together