Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS CONTRAST COMPANY

 

Hos Contrast Company A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Contrast Companys måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

 

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Hjemmesiden ejes og udgives af:

Contrast Company A/S
Rudolfgårdsvej 6A
8260 Viby J
Aarhus, Danmark
Telefon: +45 88 70 97 00
Mail: mail@contrast.dk
CVR: 33954816

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via ovenstående mailadresse.

 

POLITIK FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Contrast Company beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i Persondataforordningen. Politikken oplyser også om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

 

Besøg på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

 

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

Contrast Company behandler personoplysninger om:

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag

Disse oplysninger er en forudsætning for, at Contrast Company kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

 

Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
 • Stamdata for kunder samt markedsføring, ordrer og salg
 • Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb

Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålene.

 

Opbevaring og sletning

Contrast Company har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev
 • Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen
 • Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse (i særlige tilfælde beholder vi dem længere f.eks. ved arbejdsskade)
 • I en rekrutteringsproces opbevarer vi dine personoplysninger til den specifikke stilling er besat. Får du afslag på stillingen, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder efter endt rekruttering, herefter sletter vi dem

 

Datasikkerhed   

Contrast Company har indført/truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, samt har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring
 • Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre
 • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres
 • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr
 • USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab
 • Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering

 

Videregivelse

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder, fx SKAT og pensionsselskaber.

 

Databehandlere

Contrast Company benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil indføre/træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med kravene i persondatalovgivningen.

 

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personoplysninger, eller vil tilbagetrække et samtykke, som vi har registreret på dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på mail@contrast.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Contrast Company A/S
Rudolfgårdsvej 6A
8260 Viby J
Aarhus, Danmark

 

Rettigheder

Contrast Company varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning, og orienterer de registrerede om virksomhedens behandling af personoplysninger. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

 

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder Contrast Company hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Virksomhedens CFO er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan Contrast Company har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Contrast Company behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. Contrast Company dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.