Job og karriere

Har du lyst til at vinde sammen med os?

Vi søger løbende dedikerede medarbejdere,
der kan se sig selv bidrage til vores GEIST-værdier og vores fælles mål

null

null

null

null

null

null

Du er vores vigtigste og mest værdifulde ressource

Som medarbejder hos Contrast Company er du vores vigtigste og mest værdifulde ressource. Alle vores medarbejdere arbejder ud fra den tankegang, at vi er én virksomhed, der i fællesskab kæmper for at lykkes sammen. Vi tror på, at vores forskellige kompetencer, erfaringer og personligheder skaber gode fælles resultater, når vi formår at udnytte disse og har fokus på at spille hinanden gode.
Hos Contrast Company tror vi på, at det er mennesket og vores GEIST-kultur, der driver værket. Intet er konstant, alting er i forandring. Vi afholder derfor flere gange årligt kompetenceudviklings- og teamdage, hvor vi sammen undersøger, om vores daglige handlinger og adfærd efterlever vores virksomhedskultur og vores strategiske fælles mål.

Har du lyst til at blive en del af en værdidrevet virksomhed, hvor vores vision er at vinde sammen ved at bygge stærke partnerskaber, respektere hinanden og tage hånd om vores omverden?

Så vil vi glæde os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores HR-ansvarlige Morten på +45 88 70 97 49 eller mfs@contrast.dk.

Du kan også kontakte os på +45 88 70 97 00 eller på job@contrast.dk.

Find ledige stillinger
på LinkedIN

Søg uopfordret ved at sende en mail til
job@contrast.dk

Mød vores GEIST-ambassadører

”Vores værdier og kultur gør at vi føler os som én virksomhed”

”Vores GEIST-værdier værdsætter vi meget højt. De gør at vi tager hånd om hinanden og hjælper hinanden. Hos Contrast bliver der lyttet til medarbejderne og vi har en stor medbestemmelse i, hvordan kulturen, arbejdsgange mm. er bygget op og fungerer. Der bliver fra ledelsen side vist stor tillid til, at vi alle har noget at kunne bidrage med. Stort som små bliver der lyttet til og vurderet ud fra. Det gør i høj grad, at man føler sig som én virksomhed. Vi er gode til at besøge hinandens Ø’er og dermed undersøge hvordan situationen ser ud fra vores kollegas bord. Dermed får vi en bedre forståelse for, hvad der skal til for at en opgave kan løses bedst muligt. Vi gør vores bedste for at tingene skal gå op i en højere enhed. Vi har lært hvor vigtigt det er at se tingene fra et andet perspektiv, for at kunne forstå helheden bedre og hvilken personlighedsprofil vi hver især agerer ud fra.”

Birgitte Henckel
Account Assistant

”Hos Contrast hjælper vi hinanden”

”Hos Contrast investerer man i de ansatte. Der investeres i, at vi skal have det godt socialt. Min overbevisning er, at hvis man har det godt sammen, så går samarbejdet lettere, og man kan nå nye højder. Det ser jeg som en vigtig prioritering, og det viser, at der er en god virksomhedskultur. Vi bakker hinanden op og støtter hinandens initiativer. Vi forholder os nysgerrigt til hinandens udfordringer og er altid parate til at hjælpe hinanden. Vores produkter bevæger sig igennem mange afdelinger og faser, og derfor er vi nødt til at tænke 360 grader rundt. Det, vi gør, skal give mening og skal skabe værdi for hele virksomheden. Vores GEIST-kultur giver energi, skaber glæde og husker os på at fejre de små succeser med hinanden.”

Mette Lildholdt Schmidt
License Product Manager

”Vi løser udfordringer i fællesskab”

”Vi har et meget tæt samarbejde mellem vores afdelinger. Alle har en løsningsorienteret tilgang til opgaver og udfordringer og ved, at vi er afhængige af hinanden. Vi løser udfordringer i fællesskab og løfter i flok, samtidig med at vi skal have det sjovt, mens vi arbejder. Derudover dyrker vi den gode og langvarige relation til alle vores samarbejdspartnere, herunder kunder og leverandører. Vi er interesserede i, at alle vores partnere får succes. Vi stiller os nysgerrige på vores kollegaer og samarbejdspartnere, således at vi kan opnå en fælles forståelse, hvilket styrker vores samarbejde og resultater.”

Heidi Allaart
Key Account Coordinator

Let’s win together