Vores
CSR-Strategi

LET’S CONTRIBUTE TOGETHER

Hos Contrast Company tager vi hånd om vores omverden,
fordi vi ønsker at bidrage til vores fælles fremtid

null

null

null

null

null

null

Vi tager hånd om vores omverden

Vores CSR-strategi er ”Let’s Contribute Together”

Vi tager hånd om vores omverden, ved at stille krav til os selv og vores samarbejdspartnere, ved at kæmpe for bæredygtige løsninger og ved ikke at love mere, end vi kan holde.

Vores ansvar

Amfori BSCI – Code of Conduct

CSR-strategien tager udgangspunkt i vores engagement til amfori BSCI – Code of conduct, med fokus på at sikre gode arbejdsforhold, overholdelse af menneskerettigheder, beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af korruption.

Vores ansvar afspejles i vores ambitioner og handlinger, så at vi med gennemsigtighed og dialog udvikler os i en bæredygtig retning – til gavn for vores omverden, klode, medmennesker, samarbejdspartnere og vores virksomhed.

Vores tre fokusområder er:

Ansvarlig produktion • Miljømæssige hensyn • CSR hos Contrast Company

Ansvarlig produktion

Ansvarlighed i hele værdikæden

Som medlem af amfori BSCI har vi hos Contrast forpligtet os til at fremme fokus på arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Vi erkender, at der i vores værdikæde kan være udfordringer, og dermed også vigtigheden og værdien af det gode samarbejde med vores samarbejdspartnere. Vi ønsker at støtte og vejlede dem i deres udvikling af kompetencer indenfor bæredygtig og ansvarlig adfærd, for dermed at sikre ansvarlighed i hele vores værdikæde.

Miljømæssige hensyn

Bæredygtige materialer og miljøvenlig transport

Vi ved, at tekstilbranchen har et miljømæssigt tungt fodaftryk. Vi ønsker, at beskytte vores miljø og natur blandt andet ved at fjerne uønsket kemi fra vores produkter. Vi er bevidste om, at den største miljømæssige belastning ligger i produktionen af vores produkter.

Hos Contrast Company er vi certificeret indenfor bæredygtige materialer og her vil vi lægge vores fokus fremadrettet. Vi søger altid at anvende den mest miljøvenlige transportform, når vores produkter skal fragtes til Danmark.

CSR hos Contrast Company

Produkter og drift

Hos Contrast Company har vi fokus på, at designe produkter til vores kunder uden uønsket kemi og som er produceret under ordentlige forhold. Vi ønsker, at øge andelen af certificerede metervarer på tekstilmarkedet, samt at formidle og uddanne vores kunder til at træffe bæredygtige materialevalg.

Vores emballage skal som udgangspunkt produceres af genanvendelige materialer og vi genanvender selv så meget emballage som muligt.

På vores kontor udvikler vi løbende vores affaldshåndteringssystem og arbejder på at øge vores mængde af affald, som sendes til genanvendelse. Vi overvåger vores energiforbrug og optimerer løbende til ny og mere miljøvenlig teknologi.

Medarbejdere

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Det er altafgørende, at vi trives og er stolte af vores arbejdsplads.

For at sikre, at vi glæder os til at møde på arbejde hver eneste dag, har vi derfor implementeret en fælles adfærd, der understøtter vores holdninger, kultur og værdier. Vi arbejder løbende med at sikre god trivsel, faglig og personlig udvikling og initiativer der understøtter dette.

Vores mål at føle os som én virksomhed. Derfor er det vigtigt for os, at vores kolleger på vores kontorer i Fjernøsten også føler sig som en del af virksomheden. Vores tiltag, kultur og værdier er dermed også gældende her.

Medlemskaber

Social og miljømæssig ansvarlighed

Det er vigtigt for os, at sikre kvaliteten af vores produkter. Derfor har vi valgt at være medlem af flere initiativer, som dækker de fokusområder vi har indenfor social og miljømæssig ansvarlighed.

Vi er stolte over at være med til, via initiativerne, at bidrage positivt til gode arbejdsforhold i vores værdikæde, minimere den negative påvirkning på miljøet, samt at sikre en bæredygtig produktion.

FN’s 17 verdensmål

Vi støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi støtter FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har valgt tre Verdensmål, som vi aktivt har opbygget vores CSR-initiativer omkring. Gennem vores initiativer ønsker vi, at bidrage til en positiv og mere ansvarlig udvikling.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 17: Partnerskaber

Mål 17: Partnerskaber

ARBEJDET MOD EN MERE BÆREDYGTIG VERDEN KRÆVER EN FÆLLES INDSATS

Hos Contrast Company har vi både lokale og internationale samarbejdspartnere – på tværs af brancher, virksomheder og organisationer. Partnerskaber og kapacitetsopbygning i forsyningskæden er en nødvendighed, for at sikre den bedste praksis. Vi støtter herunder udvalgte velgørende formål og organisationer.

Let’s win together